Posts Tagged ‘עקומים מחזה הבימה’

עקומים הבימה קופון

כרטיס להצגה "עקומים", תיאטרון הבימה תל אביב בהשתתפות מיכאל אלוני, שי גבסו ועוד, ב-70 ₪ לקראת יום השואה שיצויין ב-12.04.18 : מחזה המבוסס על סיפור על אהבה בלתי אפשרית המתרחשת לפני השטח בגרמניה הנאצית. מועדי ההצגות: 09.04 ב-20:30 10.04 ב-18:00 11.04 ב-20:00 12.04 ב-20:00 עקומים המחזה "עקומים" עטור הפרסים נכתב על ידי מרטין שרמן ב-1979 וזכה […]